Vanhasen erolla voi rikastua

Seuraavassa taulukossa esittelen sääsadantatietojen yhteenvetoja vuodesta1996 lähtien. Suomen normaali vuosisadanta paikkaansa on 750mm. Joka
tarkoittaa sitä, että jokaisena päivänä pitäisi sataa tosiasiassa 2mm. Vuosittainen haihdunta, kasvit ja vastaavat aiheuttavat suurten vesistöjen kertymävetenä 1mm/vrk. Eli tämä minun mittanormaalini perustuu suuresti hallittumpaan vesifaktaan, kuin esim. Ilmatieteen laitoksella. Sielä kuten täällä olevista yhteenvedoista olemme huomanneet julkaistaan vain ylimalkaiset kesäsadannat, koska lumen mittaus tuiskuavana ja sulamattomana ei kerro sadantaa talvia oikein.
Mutta tämä minun käyttämäni jokireaali tuottaa TÄYSIN Ilmatieteenlaitoksen arvailuista poikkeavan nyanssintarkan lineaarimuuttujan koko läpi vuoden kestävänä tulostuksena. Huomioiden niinikää paljon paremmin hämäävät patoamiset pohjavesiin jne. Kyseinen vesi kun on vapaa säänöstelystä. Ja pinta-ala niin suuri satojen neliökilometrien alueillaan, ettei paikallisukkoset lainkaan sekota, kuten Ilmatieteenlaitoksen pikkusuppilosatunnaisotannat. Ilmatieteenlaitokseen tekee suuria poikkeamia jo päiväinen satunnaisukkoskuuro, ei siis meillä. Voimalan koneitten vesikulutus kalkuloituu supertarkkaan, ja sen mittaa minutilleen sähkönostajafirma reaaliaikaisesti kWh:na. Kun taas säännöstelyvesissä virtaama-arvailuja/päivä mitataan varsin summittaisin pintakorkeusverrokein. Eli allaoleva on suomeksi valovuosia edistyksellisemmällä tekniikalla koottua, kuin missään muualla näemme.
VUOSI/ %-VUOSI/ SATAMATTA __________________________
1996 63 241mm 1997 67 215 1998 87 85 1999 84 104
2000 107 + 46 2001 76 156 2002 52 312 2003 27 427 2004 57 280 2005 74 170
2006 81 124 2007 59 268 ___________________ SATAMATTA 2,336metriä!
KESKIARVO 12v. **-30,5%** ______________________
Ja kas vaan. Tosiaan vuodesta toiseen Suomea on ahdistellut niin kova kolmanneksen satamattomuus, ettei edes EU:n lopulta auttanut mikään. Tauottoman yli 10v sadevedätystensä ja tauottomien "ns. tulvauutisharhautustensa" avulla kammettiin virhetietona, että CO2 lisä toisi +40% sadantakasvun. Viimein kaltaisteni pioneerien reaali oli pakko päästää läpi ja tunustaa kerrallaan -80% sadantamuutos koko Euroopan tietoisuuteen. Korostettakoon, että Pohjoismaissa ydinvoimaloitten tiheys on oleellisesti pienempää, kuin esim. Euroopassa. Kuten Ruotsin jo vuosien ajan alasajettujen ydinvoimaloitten jäljiltä esim. viime kesänä 4 voimalaa 4kk poissa osoitti säteilypäästö/km2 määrää ydinaavikoitumisefektikertymän. Siksi Euroopassa sadantakato on jo -40% ja kumuloituu lisää rajusti. Australiassa ydinaavikoituminen johtuu uraanikaivospäästöistä. USA:ssa taas molemmista ja siksi sieltä alkoi mm. mehiläiskato ekana, kuten Einstein jo ennusteli aikoinaan. Jatkon määrää katoaako ydinvoima yksinään. Tai katoaako ydinvoima yhmiskunnan KANSSA!(( ((
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Site Timeline

Motorsforum.com is a website by car enthusiasts for car enthusiasts. It is not affiliated with any of the car or spare part manufacturers or car dealers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.