Re: OT: Get a life

Oli ilahduttavaa nähdä TV:stä, että maamme jaloin kerros oli panemassa kapuloita rattaisiin niin TVO:n kuin Pohjolan voiman/KTM:n kaltaisille
ydinkansanmurhahankeaikojille lain sallimissa puitteissa oivasti lisäksi.
On ensiarvoisen hyvä havaita, että viimein alkaa löytymään oikeaa otetta ja ydinalan hyssyttely mm. CO2 varjoharhansa alla alkaa loppumaan.
Syvä kunnioittava kumarrus teille seiniin kiinnittyneille valioille. On ensiarvoisen tärkeää pistää kapuloita ydinrikosten tekijöiden rattaisiin tässä ja nyt. Nimenomaan myös valitsemallanne "näkyvällä" tavalla. Nyt Suomi taistelee olemassaolostaan 80 000km2 kokoisia uraanikaivoksia ja Askolan isotooppihankkeitten kaltaisia ydinterroristejamme vastaan aina Posivan kansainvälisiä ydintunkiontuottajia myöten!
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Site Timeline

Motorsforum.com is a website by car enthusiasts for car enthusiasts. It is not affiliated with any of the car or spare part manufacturers or car dealers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.