Re: Juhannustaika

Transmutaatiotekniikasta. *Maassamme ydinalalla on tuskin mitään niin tarkoin TABU:na pirettyä systeemiä, kuin mahdollisuus neutraloida edes osin maailman vaarallisimpia
ihmiskunnan ydinjätemoskiaan ydinvoimalasaasteista. Päivän selvää on, että tämä olisi mahdollista, koska sotilassektorilla systeemiä on pyöritetty vuosikymmenet. Mutta siviilisektorilla ydinmoskiinsa hukkuva ydintehtailumme ei suin surmin halua tutustua realiteetteihin, koska periaate "likaaja maksakoon pahuutensa" panisi ydinteollisuuden vastaamaan ihan OIKEASTI ydinrikoksistaan ihmiskuntaamme vastaan! Siksi ydinhallintomme ei edes maksata TVO/Posiva,Fortumeiltamme rahaa asiallisempaan ydinjätevarastointitekniikan kehittelyyn. Vaikka syytä enemmän kuin olisi! Kyse on siis siitä, että täysin toimimaton "suolapintasuolammikkoviskonta on olevinaan halvempaa!" ja todellisuudessa kaikki ydinjäte muutaman sentin näennäissäästämiseksi pannaan suolavesiallikkoihinsa höyrystymään surutta lastenlapsiemme tuhoamiseksi!
* Mitään edes alkeismoraalia ei tässä ydinröyhkeydessä voi sivistyskansa nähdä toki. Yhtä kaikki asiasta on toki pidetty myös tutkimuksia. Mutta koska transmutaatio ON realistinen maailmanlaajuinen mahdollisuus jo nyt saati tulevaisuudessa, mutta pikkasen maksaa. Ennenkaikkea, koska ydinhallinnostamme miljoonien hengenvaaraan asettaminen on..niin "hauskaa"? Mitä ilmeisemmin vallankäytön, valtiydinterrorin työväline painetaan KAIKKI myös tämän aiheen esittelykanavat hiljaiseksi. Siksi päätin, että nimenoman minun tehtävänäni on ydinalanalan huippuosaajana maamme ensimmäisenä raottaa tämän realiteetin muotoja vuosikymmenten 100% valtiotiedotuspimennostaan. Tulevaisuuden ydirikoksen Nyyrbergin oikeudenkäynnissä nämä artikkelien esilläolot tulevat toki lisäämään rajusti syyllistämisnäytöllään vastuulliset ydinökymme ydinvaltiorikostemme tekijöiden paineita! Pidemmittä puheitta valtion huippusalattua aiheeseen liittyvää materiaalia siis vihdoin ja viimein myös TIETOISUUTEEN ja PALJON!: -------------------------- Transmutaatiolaitteisto on eräs tärkeimmistä tulevaisuuden käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyosasista! Laitteella saadaan tuntien säteilyttämiskäsittelyllä pudotettua hengenvaarallisten käytettyjen polttoainetankojen säteilytasoa 1000 osaan. Aiheesta löytyy loistava artikkeli. Jokin aika sitten esim. Tieteen Kuvalehti käsitteli tätä pitkälle kehitettyä innovaatiota ansiokkaasti.
Idean alkutaipaleet sijoittuvat Cernin hiukkaskiihdytinkokeiluissa saatuihin tuloksiin. Tarkoitukseen tarvitaan järeä hiukkaskiihdytinyksikkö. Perusajatuksena on hiukkaspommittaa, (ydinvoimapiireissä niin pidetty teema tuo viimeinen), mutta asiaan. Testeissä on voitu havaita, että kiihdyttimestä tulevat partikkelihiukkaset poistivat fissioprosesseissa virittyneiden atomiytimien viritystiloja tramaattisesti. Ehkä yksi hyvä vertaus tilanteelle olisi seuraava: Ydinreaktorissa oleva polttoaine on "ikään kuin" kaupunki joka joutuu sotapommituksissa rauniotilaan. Tällöin osittain sortunut talokanta sisältää runsaasti potentiaalista satunnaisesti purkautuvaa "gravitaatioenergiaa" joka romahtaessaan ohikulkijoiden päälle säteilee satunnaista gravitaatioenergiaansa vaarallisen paljon ympäristöönsä. Nyt siis hiukkaskiihdyttimellä "murskataan" lisäpommittamalla muodostuneet romahtamisvaaralliset rauniot. Tällöin siis rauniot jyrätään "turvalliseksi ihmisille" alueella liikkumiseen.
No, miksi sitten ei voitaisi kuljettaa polttoainetankoja jo olemassaoloevien hiukkaskiihdyttimien luo saamaan käsittelyä? Kimurantiksi tilanteen tekee, kun muistetaan Euroopan laajuinen massiivinen vastustus tämän käytetyn uraanin edustamaa supermyrkyn kuljettamisesta surullisenkuuluisaan eurooppalaiseen hyötöreaktoriin. Tämän opettamana se vaihtoehto onkin koettu riskialttiiksi. Ehkei näillä turvattomilla aineilla kannata vaarantaa kokonaisten valtioiden olemassaoloa. Muuten, kuin ydinvoimaloita tehtailemalla tietenkin.
Jos jo aineen kuljetus koetaan ongelmalliseksi, on nostettu esille ajatus että halvempi vaihtoehto olisi kehittää liikuteltava laitteisto. On laskettu, että jopa yksi eurooppalainen yksikkö voisi käsitellä koko maanosassa muodostuneen ydinpolttoainekertymän. Näin laitehankinta tulisi maakohtaisesti täysin realistiselle tasolle, jotenka hintakaan ei ole ydinvoimapiireille ylittämätön. Jonkinverran ongelmia on tuottanut tämän pienehkön laitteen tehon saaminen riittäväksi. Mutta suuremmissa kiinteissä hiukkaskiihdyttimissä on jo nyt saatu riittäviä tehoja. Tämä ei ole ongelman ydin.
Miksi sitten suomalaisessa ydinvoimakeskustelussa järjestelmällisesti tämä toimiva tulevaisuuden tekniikka halutaan jääräpäisesti torjua? Miksi TVO/ Posiva konsortio, piittaamatta kiistattomista laitteen tuomista eduista, haluaakin pikaisesti haudata jätteensä tulevan laitteiston saavuttamattomiin. Toisihan ydinjätelakiin aiheesta lisätty transmutaatiokäsittely kiistatta lisähintaa konsortion ennestäänkin kalliin omakustanteisen ydinsähkön hinnan päälle. Julkisuuteen tulisi ihmisille selvemmin esille, että kuinka vaarallista ja epävakaata peliä yhtiö pelaa torjuessaan tämänkin loistavan idean.
Sitten vielä, TVO/Posiva konsortion tarkoituksena oli jo loppusijoitusluolaston paikkaa kartoittaessaan seuraava. Aikoinaan geologit ilmoittivat Olkiluodon kallioperän niin huonoksi luolaston sijoituspaikaksi, ettei sitä rankattu edes 100 parhaimman suomalaisen loppusijoituspaikan joukkoon. Koskapa se sijaitsee oseaanisen laattatektoniikan törmäyspisteessä. Jossa Atlantin selänne luo kasvavaa puristusta yhä. Koska tämä valtamerellinen sedimenttimurskevyöhyke luo loppusijoituspaikalle kenties suomen huonoimmat ja epävakaimmat säilytysolosuhteet.
Miksi sitten TVO/Posiva konsortion kovassa painostuksessa Olkiluoto otettiin väkisin 101 vaihtoehtona mukaan? Koska alueella oleva luonnonmerisatama luo loistavat mahdollisuudet tuoda maailmalta huomaamatta ainokaiseen ydinjätevarastoon vaivatta kovalla valuutalla käytettyä ydinmateriaalia. (Asiaa muuten TVO on varkain , tarkoin piilossa julkisuudesta aktiivisesti kysellyt jo 5 vuoden ajan mm. Ruotsin kautta maailmalta Suomeen kuljetettavista ydinjätteistä mm. Olkiluodon satamaa hyödyntäen! Sain ennakkotietooni vahvistuksen "sisäpiireistä" mm. 2008!) Tämän transmutaatiolaitteen mukanaan tuoman helpotuksen takia saattaisikin tämän loistavan ydinmonopolibisneksen perusteet murtua. Koska vähemmin säteilevää polttoainetta voisi jokin "kilpaileva" taho myös varastoida muualle ja vielä Posivalaista vaihtoehtoa turvallisemminkin. Silloinhan selviäisi myös, että kuinka kehnosti Posivalainen loppusijoitusluolahahmotelma on suunniteltu, verrattuna "oikeampaan" vaihtoehtoon. Silloin loppusijoitusbisneksen hintataso luonnollisesti laskisi ja TVO/Posiva konsortio ei saisi kaikkia haikailemiaan rahoja.
Add pictures here
✖
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Motorsforum.com is a website by car enthusiasts for car enthusiasts. It is not affiliated with any of the car or spare part manufacturers or car dealers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.