STEM VOOR WWW.TOYCARS.BE

Hallo, Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Onze site http://www.toycars.be werd genomineerd om deel te nemen aan de verkiezing van de site van het jaar door het computertijdschrift "Clickx".
Met dit schrijven willen we een beroep op jullie doen en vragen wij of je onze site wil nomineren. Door deel te nemen aan deze stemming, maken jullie ook kans op een prijzenpot van 10.000 euro. Je kan dit doen via de onderstaande link of via de link op de openingspagina van onze website: http://www.toycars.be Eerst dien je op de site van Clickx een professionele site te nomineren en daarna pas de amateursite. Wij zouden het echt op prijs stellen, mocht je de nominatie van onze site promoten binnen jou vriendenkring. We willen jullie alvast op voorhand bedanken en hopen jullie nog dikwijls op onze site te mogen begroeten,
Elvira en Roger.
http://www.sitevanhetjaar.be /
PS: Het antwoord op de wedstrijdvraag "Welke professionele site mocht vorig jaar de felbegeerde trofee "Site van het Jaar 2003" in ontvangst nemen?" is: www.google.be De schiftingsvraag dien je zelf wel in te vullen.
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Site Timeline

Motorsforum.com is a website by car enthusiasts for car enthusiasts. It is not affiliated with any of the car or spare part manufacturers or car dealers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.